Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

wemightbedeadbytomorrow
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia vianiebieskieoczy niebieskieoczy
wemightbedeadbytomorrow
wemightbedeadbytomorrow
1560 8278 500
wemightbedeadbytomorrow
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaplacekijacek placekijacek
wemightbedeadbytomorrow
im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
Reposted fromaggape aggape viaplacekijacek placekijacek
wemightbedeadbytomorrow
1636 a431 500
wemightbedeadbytomorrow
2701 bfb6 500
Reposted fromoll oll viaplacekijacek placekijacek
wemightbedeadbytomorrow
Reposted fromoll oll viaplacekijacek placekijacek

October 28 2018

wemightbedeadbytomorrow
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
wemightbedeadbytomorrow
9206 4b18
Reposted fromcalifornia-love california-love
wemightbedeadbytomorrow
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viasilkdreams silkdreams
wemightbedeadbytomorrow
Reposted frombluuu bluuu viasilkdreams silkdreams
wemightbedeadbytomorrow
7504 63b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaplacekijacek placekijacek
wemightbedeadbytomorrow
wemightbedeadbytomorrow
7851 ba33 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viaplacekijacek placekijacek
wemightbedeadbytomorrow

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaplacekijacek placekijacek
wemightbedeadbytomorrow
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaplacekijacek placekijacek
wemightbedeadbytomorrow
Jeśli za pierwszym razem coś nie wychodzi, to próbuj dalej.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaplacekijacek placekijacek

June 02 2018

wemightbedeadbytomorrow
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaplacekijacek placekijacek
wemightbedeadbytomorrow
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viaplacekijacek placekijacek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl