Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2018

wemightbedeadbytomorrow
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viamuchless muchless

May 31 2018

wemightbedeadbytomorrow
wemightbedeadbytomorrow
wemightbedeadbytomorrow
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
wemightbedeadbytomorrow
Kto naprawdę jest twoim przyjacielem, możesz się przekonać dopiero wtedy, kiedy twoje życie legnie w gruzach.
— Sarah Lotz.
wemightbedeadbytomorrow
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
wemightbedeadbytomorrow

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"

July 23 2017

I want an honest relationship. No lies. No mind games. No “always wondering if things are still OK.”
— Unknown (via onlinecounsellingcollege)
Reposted frombun bun viakupmibuty kupmibuty
wemightbedeadbytomorrow
Reposted frommefir mefir viakupmibuty kupmibuty
wemightbedeadbytomorrow
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viakupmibuty kupmibuty
wemightbedeadbytomorrow
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
wemightbedeadbytomorrow
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viamuchless muchless
wemightbedeadbytomorrow
Pamiętaj by cierpieć z wdziękiem damy, nie pisz nigdy by wrócił.
Reposted fromloverdose loverdose viamuchless muchless
wemightbedeadbytomorrow
Jak coś się pierdoli, to miej odwagę zostawić to za sobą, proste. 
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamuchless muchless
wemightbedeadbytomorrow
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamuchless muchless

June 18 2017

wemightbedeadbytomorrow
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viamuchless muchless
wemightbedeadbytomorrow
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamuchless muchless

April 16 2017

wemightbedeadbytomorrow
Reposted frommefir mefir

March 09 2017

wemightbedeadbytomorrow
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viakupmibuty kupmibuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl