Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

wemightbedeadbytomorrow
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viamuchless muchless
wemightbedeadbytomorrow
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamuchless muchless

April 16 2017

wemightbedeadbytomorrow
Reposted frommefir mefir

March 09 2017

wemightbedeadbytomorrow
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viakupmibuty kupmibuty
wemightbedeadbytomorrow
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viakupmibuty kupmibuty

July 04 2015

wemightbedeadbytomorrow
1492 7983
Reposted frompeper peper viajustanothergirl justanothergirl

June 30 2015

wemightbedeadbytomorrow
5579 e9c4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplacekijacek placekijacek
wemightbedeadbytomorrow
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
wemightbedeadbytomorrow
Szczęśliwy jest ten, kto umie wykorzystać sytuację. 
— Goethe
wemightbedeadbytomorrow
5235 65d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplacekijacek placekijacek

June 29 2015

wemightbedeadbytomorrow
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamefir mefir
wemightbedeadbytomorrow

Odważnym szczęście sprzyja.

— Wergiliusz
Reposted frominpassing inpassing viakupmibuty kupmibuty

June 24 2015

wemightbedeadbytomorrow
(czyli zupa zawieszona na czas sesji)
Reposted fromtove tove viajustanothergirl justanothergirl
wemightbedeadbytomorrow
wemightbedeadbytomorrow
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viajustanothergirl justanothergirl
wemightbedeadbytomorrow
It’s our imagination that’s responsible for love, not the other person.
— Esther Perel (via Marcel Proust), Ted Talk on Rethinking Infidelity
Reposted fromssozs ssozs viajustanothergirl justanothergirl
wemightbedeadbytomorrow
Musisz uwierzyć w siebie, uwierzyć, że jesteś bardzo piękną i cenną osobą. Bóg nie stworzył bubla. Bądź dumny z tego, kim jesteś i jak wyglądasz. Bóg nie popełnia błędów.
— John Sturm. ♥
Reposted fromgalaxys galaxys viajustanothergirl justanothergirl
wemightbedeadbytomorrow
5734 53ee
wemightbedeadbytomorrow
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
wemightbedeadbytomorrow
Dostałaś pare chwil szczęścia i myślałaś, że nie będziesz cierpieć?
— głupia
Reposted fromgorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl